Logg for digitalisering av menighetsbladene.

Nummer vi MANGLER:
3 _9 mangler (nr 9 1970)
31_7 mangler (nr 7 1998)
14_1+2 mangler siste side (etter 13) (nr 1/2 1981)

Andre kommentarer:
Etter utgave Blad 6 i årgang 22 hoppet man fram 2 årganger (25) 1989
Blad 1 i 1994 står 30.årgang men skulle vært 27
Blad 2 i 1994 står 26. årgang rett årgang skulle vært 27.
Helt fram til dagens menighetsblad er det feil, 2017 er årgang 49 men burde vært 50

Enkelte 1. nummer har årgangen fra året før, så fikser de det på nr 2

Konklusjonen er at årgangen er ikke helt til å stole på så vi bør bruke årstall, det er nesten alltid korrekt

OCR – tekstgjenkjenning

På de scannede bladene er det benyttet OCR tekstgjenkjenning. Det betyr at i noen tilfeller vil du ikke få treff på søk selv om du finner teksten i selve bladet. Teksten du ser på nettsiden er kun et bilde (helt likt originalen) mens teksten som ligger bak og gjør alt søkbart muligens kan være tolket feil. en i kan bli en l en o kan bli en null feks.


Jubileumslesing

Årgang 3 nr 2 «Hva tid blir kirken ferdig»?

Årgang 7 nr 3 alternativer på hvordan kirken kunne sett ut

Gand kirke 10 år nummer 7 1988

Gand kirke 15 år i årgang 26 nr 7

Glimt fra åpningen, fotograf Ludvigsen årgang 11 nr 10

Framsiden nr 1 og 2 12 årgang (Ludvigsen av klokketårnet)

Bilder midt i årgang 12 nr 7 fra arbeidet med fondveggen

Årgang 14 nummer 7 Ordinasjon av Ivar Braut

Årgang 36 nummer 5 25 års jubileum 2003

NR 7 1993 15 års jubileum for innvielsen

Årgang 27 nummer 7 Leiv Oddvar Nessa om Gands historie

«KVA TYDER ORDET GAND?» nr 7 1988

«det er kanskje 900 år siden den første Gand kirke ble reist» – Harald Bergrem